Formula Sukses!

FORMULA-FORMULA KEJAYAAN
Formula untuk mendapat kemuliaan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya.


Formula untuk mendapat rezeki adalah berusaha disertai istighfar dan ketaqwaan.


Formula untuk mendapat syurga adalah tauhid.


Formula untuk mendapat iman adalah merenungkan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk- Nya.


Formula untuk mendapatkan kebaikan adalah kejujuran.


Formula untuk mendapatkan hati yang hidup adalah merenungkan al-Quran, berdoa pada waktu malam,dan meninggalkan perbuatan dosa.


Formula untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah bertanya dan menyemak dengan baik.


Formula untuk mendapat pertolongan dan keberhasilan adalah sabar.


Formula untuk mendapat kebahagiaan adalah taqwa.


Formula untuk mendapat bertambahnya (nikmat) adalah bersyukur.


Formula untuk mendapat perasaan rindu kepada akhirat adalah menjaga jarak (zuhud) dengan dunia.


Formula unutuk mendapat kemakbulan harapan dan permintaan adalah berdoa.